Czym się zajmujemy?

 

Firma INVOTECH została utworzona w 1987 r. w formie Spółki z o.o. Podstawową działalnością było prowadzenie prac projektowych i realizacyjnych w zakresie budowy i modernizacji kotłowni zakładowych, wymiennikowni ciepła i instalacji odpylania. Od 1998 r. po przekształceniach własnościowych funkcjonuje jako Spółka Cywilna w oparciu o utworzone dwa wyspecjalizowane działy.

W ramach działu „Inwestycje” - rozszerzyliśmy działalność o usługi związane z pozyskiwaniem nieruchomości prowadzeniem prac projektowych i postępowań prawno-administracyjnych związanych z budową stacji bazowych telefonii komórkowych.

Dział „Szkoła”- zajmuje się projektowaniem, wykonawstwem , dostawami mebli szkolnych oraz biurowych (typowych i nietypowych), kompleksową aranżacją wnętrz pomieszczeń dydaktycznych, biurowych i ogólnego przeznaczenia. Domeną tego działu jest również wyposażanie uczelni, szkół i innych placówek oświatowych w niezbędne pomoce naukowe i sprzęt prezentacji wizualnej ( projektory , tablice interaktywne itp.)

Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam w sposób elastyczny dostosować się do potrzeb i wymogów naszych Klientów.

Invotech - Inwestycje

  inwestycje

Dział Inwestycje, to w szczególności następujący zakres usług:

  • pozyskiwanie terenów pod budowę,
  • uzyskiwanie decyzji administracyjnych,
  • projektowanie oraz realizacja obiektów budowlanych.

więcej...

Invotech - Szkoła

  szkoła

Dział Szkoła obejmuje usługi w zakresie mebli szkolnych i biurowych:

  • projektowanie,
  • wykonawstwo,
  • dostawa i montaż.

oraz w zakresie sprzętu szkolnego i biurowego:

  • dostawy,
  • montaż,
  • serwis.

więcej...

Valid XHTML 1.0 Transitional

Poprawny CSS!

© 2011 | Marek Adamski | All rights Reserved